FEEL BETTER WITHTHE MUSIC LEADER
On airΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 19:00 - 22:00
Listen live on kiss

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής διαγωνισμού με έπαθλο βιβλία των «Εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ»

Text Size:
 • A
 • A
 • A
By
KISS 929

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ TOY ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «KISS FM» ΜΕ ΕΠΑΘΛΟ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ»

 

Α. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Kiss Ανώνυμη Εταιρεία Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» και τον διακριτικό τίτλο «KISS ENTRERPRISES», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 85 (εφεξής «η Διοργανώτρια»), η οποία λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό «KISS FM» (εφεξής «ο ραδιοφωνικός σταθμός») διοργανώνει, σε συνεργασία με τις εκδόσεις «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ», μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού, της ιστοσελίδας και των social media του ραδιοφωνικού σταθμού, προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό με έπαθλο βιβλία (εφεξής «ο Διαγωνισμός» ή «η Προωθητική Ενέργεια»).

 

Β. Περιγραφή Προωθητικής Ενέργειας - Τρόπος Συμμετοχής

1.     Ο Διαγωνισμός θα έχει ως έπαθλο βιβλίο ή βιβλία από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ (εφεξής «το έπαθλο»). Το έπαθλο θα παραδίδεται στο σπίτι του νικητή (ή σε όποιον τόπο υποδείξει ο νικητής), με ευθύνη και έξοδα των εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Ο νικητής θα ανακηρύσσεται κατόπιν κλήρωσης, που θα διεξάγεται κατά τη διάρκεια εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού, σε ημέρα και ώρα που θα αποφασίζει η Διοργανώτρια και θα ανακοινώνεται μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού.

2.     Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, είναι άνω των 18 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δηλώνεται μέσω της ιστοσελίδας του ραδιοφωνικού σταθμού www.kiss929.gr, κατά τα εκεί αναλυτικώς αναφερόμενα.

3.     Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διεξαγάγει περισσότερες από μία κληρώσεις, σε διαφορετικές ημερομηνίες, για την απονομή περισσότερων επάθλων (βιβλίων) σε συμμετέχοντες που, σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία, θα ανακηρύσσονται νικητές. 

 

Γ. Ενημέρωση νικητή

 1. Η Διοργανώτρια οφείλει να ενημερώσει τον νικητή τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την περαιτέρω διαδικασία, ώστε να του αποσταλεί το έπαθλο στη διεύθυνση που θα δηλώσει. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή, αυτός χάνει το έπαθλο και το έπαθλο απονέμεται στον πρώτο επιλαχόντα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διεξαγάγει εκ νέου κλήρωση ανάμεσα στους λοιπούς συμμετέχοντες, που θα έχουν δηλώσει συμμετοχή, σύμφωνα με την προπεριγραφείσα διαδικασία.

 2. Ο νικητής συναινεί ανεπιφύλακτα στην καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email κλπ.) και στην περαιτέρω διαβίβασή τους στις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποστολή του επάθλου.

 

Δ. Ακύρωση νικητή

 1. Κάθε νικητής μπορεί να ακυρωθεί: 1. Όταν η καταγραφή της συμμετοχής του δεν έγινε με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω (υπό Β). 2. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 3. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν προσκομίσει, όπως του ζητηθεί, τα απαραίτητα στοιχεία για την αποστολή του επάθλου. 4. Στην περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί να καταβάλει τους τυχόν αναλογούντες φόρους/τέλη για την απονομή του επάθλου.

 2. Σε περίπτωση ακύρωσης του νικητή, η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια είτε να διεξαγάγει εκ νέου κλήρωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε ανωτέρω (υπό Β) είτε να απονείμει το έπαθλο στον πρώτο επιλαχόντα, σύμφωνα με τη κλήρωση που θα έχει ήδη διεξαχθεί.

 

E. Λοιποί όροι

 1. Το έπαθλο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.

 2. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για συμμετοχές που ενδεχομένως έχουν λάθος στοιχεία ή είναι ελλιπείς.

 3. Οι παρόντες Όροι θα παραμένουν αναρτημένοι και θα ενημερώνονται διαρκώς, στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού «KISS FM», http://www.kiss929.gr. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί τους παρόντες όρους συμμετοχής, με την κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού, απαλλασσόμενη από οποιαδήποτε ευθύνη.

 4. Μετά την απονομή του επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τον χρόνο και τη διαδικασία αποστολής του επάθλου στον νικητή.

 5. Το προσωπικό των επιχειρήσεων “KISS ENTERPRISES” & ¨ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ¨  και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ’ αίματος δεν έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια.

 6. Για τις ανάγκες υλοποίησης της Προωθητικής Ενέργειας, η Διοργανώτρια συγκεντρώνει και διατηρεί για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού στοιχεία σχετικά με: α) τον αριθμό των συνολικών συμμετοχών και β) τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων και των νικητών. Επίσης, η Διοργανώτρια θα παρέχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια Αρχή, στα στοιχεία του Διαγωνισμού.

 7. Η δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, των ν. 2472/1997 και ν. 3471/2006, όπως ισχύουν, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με τον Διαγωνισμό. Μόνη η δήλωση συμμετοχής σε οιαδήποτε κλήρωση στο πλαίσιο του παρόντος, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς τη Διοργανώτρια, προκειμένου να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του (και τα τυχόν λοιπά στοιχεία του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) σε αρχείο που θα δημιουργηθεί (και τηρηθεί) από τη Διοργανώτρια, σύμφωνα με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), του Εθνικού εφαρμοστικού Νόμου, καθώς και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός της εκ μέρους της Διοργανώτριας τήρησης του αρχείου αυτού και επεξεργασίας στοιχείων του είναι αποκλειστικά η διεξαγωγή και η υλοποίηση του Διαγωνισμού, η ταυτοποίηση του νικητή και η αποστολή του επάθλου σε αυτόν. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δεν θα χρησιμοποιηθούν ούτε από τη Διοργανώτρια, ούτε από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ για κανέναν άλλο σκοπό, πέρα από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, την ταυτοποίηση των νικητών και την αποστολή των επάθλων. Ο Συμμετέχων, εφόσον ανακηρυχθεί νικητής, συναινεί στη χρήση των στοιχείων του για λόγους δημοσιότητας και προβολής του Διαγωνισμού (π.χ. με καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού, αναφορά του ονόματός του από τις ραδιοφωνικές εκπομπές). Κάθε μία εκ των άνω επιχειρήσεων έχει αυτοτελή, ως προς τα ανωτέρω, ευθύνη, κατά το μέρος της δραστηριότητάς της. Ανά πάσα στιγμή κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ανάκλησης της συμμετοχής της συναίνεσης της συμμετοχής του, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. Μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη της Προωθητικής Ενέργειας και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης απονομής του επάθλου στον νικητή, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους Συμμετοχής, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

 8. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου.

 9. Οι Συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.

 10. Θέματα σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής, ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας.

 

Μαρούσι, 31/3/2020.

 

 

 

PAGE TOP

Get in touch with us

Designed, Developed & Hosted by GLOMAN - Powered by Drupal - achecker