kiss-logo
Now playingBRING ME TO LIFE EVANESCENCE
On air55 λεπτά μουσικής - 90's to Νow – Κάθε Ώρα, Νon Stop Kiss Music 00:00 - 07:00
Listen live on kiss

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΕΠΑΘΛΟ ΜΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ KAI ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ 92.9 KISS

Text Size:
  • A
  • A
  • A
By
KISS 929

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Φροντιστήρια Διακρότημα 2023-2024 - 92.9 KISS

1) Η παρούσα υποτροφία ισχύει για ήδη υπάρχοντα τμήματα, με μέσο όρο αριθμού ατόμων 5 - 6 μαθητές ανά group, με 8 - 9 άτομα ανά group το μέγιστο. Οι αναφερόμενες υποτροφίες δεν ισχύουν για τους ήδη εγγεγραμμένους μαθητές μας παρά μόνο για τις νέες εγγραφές μαθητών.

2) Οι δικαιούχοι μπορούν να εξαργυρώσουν τις υποτροφίες έως και 12 μήνες μετά την κλήρωση της υποτροφίας από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Σε περίπτωση που δεν γίνει η χρήση της υποτροφίας από τον δικαιούχο ή αν δεν υλοποιείται το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί ο δικαιούχος (εκείνη τη χρονική στιγμή) ή αν μεν υλοποιείται το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί ο δικαιούχος, αλλά σε εκπαιδευτήριο του ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ στο οποίο δεν επιθυμεί (ο δικαιούχος) να το παρακολουθήσει, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η ισχύς της υποτροφίας παραγράφεται στη λήξη της και δεν αντικαθίσταται.

3) Οι υποτροφίες είναι ονομαστικές και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους πλην της περίπτωσης που κερδίσει και τις δύο το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Σε αυτήν και μόνο τη περίπτωση δύναται να μεταβιβαστεί η μία εκ των δύο σε συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο του ιδίου. Οι υποτροφίες ισχύουν και για τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου, εννοώντας για αυτόν και τα τέκνα του. Η παράδοση της υποτροφίας στον δικαιούχο θα γίνεται μέσω email από την Κεντρική Διοίκηση ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ.

4) Οι υποτροφίες, έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρωθούν είτε στα φυσικά Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και κέντρα σχολικής μελέτης After School είτε στο Διαδικτυακό φροντιστήριο του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ@home. Για τη δυνατότητα αυτή, ο δικαιούχος της υποτροφίας, θα ενημερώσει τη γραμματεία του ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και ο αρμόδιος συνεργάτης του οργανισμού θα τον κατευθύνει στο ανάλογο Φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ.

5) Οι υποτροφίες των Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ θα παρέχονται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αντιστοιχούν στον επίσημο κατάλογο διδάκτρων 2023-2024, σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της εταιρείας.

6) Η κάθε υποτροφία φέρει τα εξής στοιχεία: τo ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το ποσό της υποτροφίας, την περίοδο κατά την οποία δύναται να εξαργυρωθεί η υποτροφία, τον φορέα από τον οποίο κέρδισε ο δικαιούχος τη συγκεκριμένη υποτροφία, τη σφραγίδα και την υπογραφή του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ώστε να είναι έγκυρη.

7) Για την εύρυθμη οργάνωση της διαδικασίας παραλαβής των υποτροφιών, ο κάθε δικαιούχος υποτροφίας οφείλει να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό έγγραφο (ή πιστοποιητικό) της ταυτότητας του, ώστε να του προσκομισθεί η αντίστοιχη υποτροφία. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ θα πρέπει προηγουμένως να έχει λάβει εγγράφως από τον φορέα που υλοποίησε τον διαγωνισμό / κλήρωση, τα ονόματα των δικαιούχων των υποτροφιών. Ο δικαιούχος υποχρεούται να επικοινωνήσει εγγράφως ή τηλεφωνικά στη γραμματεία της κεντρικής διοίκησης του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, ώστε αφενός να ενημερώσει τους αρμόδιους για το πρόγραμμα σπουδών που προτίθεται να παρακολουθήσει (ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ Γυμνασίου, Λυκείου, Επάλ κλπ) και αφετέρου – σύμφωνα με τις περιοχές που τον εξυπηρετούν – να βρεθεί το αντίστοιχο εκπαιδευτήριο που του προτείνει ο Όμιλος ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, το οποίο διαθέτει το ανάλογο τμήμα που επιθυμεί ο δικαιούχος της υποτροφίας.

8) Η υποτροφία που έχει κερδίσει ο δικαιούχος της έχει τη δυνατότητα να εξαργυρωθεί ως αξία έκπτωσης 500 €υρώ από το συνολικό ΕΤΗΣΙΟ πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί ο γονέας / κηδεμόνας του μαθητή να πραγματοποιήσει στα εκπαιδευτήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ – Κέντρα μελέτης After School . O μόνος υπόχρεος οικονομικά για την αποπληρωμή του προγράμματος σπουδών που επέλεξε να παρακολουθήσει, αφαιρούμενης της αξίας της υποτροφίας των 500 €υρώ, είναι ο ίδιος ο δικαιούχος και μόνο αυτός.

9) Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος υποτροφίας των 500€ δικαιούται και άλλες κατηγορίες εκπτώσεων (πολυτέκνων, αριστούχων, εκπαιδευτικών κλπ.), τότε ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση για αυτόν και όχι όλες μαζί αθροιστικά.

10) Κάθε γονέας / κηδεμόνας που θα παραλάβει την υποτροφία διδάκτρων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, έχει τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσει μόνο μία φορά στα κέντρα του ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και όχι συνδυαστικά, δηλαδή δεν θα μπορεί να αθροίσει 2 ή 3 υποτροφίες μαζί των 500€ εκάστη - (εάν θεωρήσουμε έστω ότι υπήρχε η περίπτωση να κερδίσει ο δικαιούχος περισσότερες της μιας υποτροφίες διδάκτρων..) και να απαιτήσει παροχή προγράμματος υποτροφίας, αξίας 1000 ή 2.000€ αντίστοιχα.

11) Ο φορέας υλοποίησης του διαγωνισμού (τηλεοπτικός – ραδιοφωνικός σταθμός, κλπ άλλα μέσα πχ site κ.α) είναι υποχρεωμένος να αναφέρει ότι ισχύουν ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ για το συγκεκριμένο διαγωνισμό και είναι καθ΄όλα υπεύθυνος για τη δημοσίευση - ανάρτηση των ανωτέρω όρων.

12) Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν όλοι.

13) Αποκλείονται της συμμετοχής στην ενέργεια οι εργαζόμενοι του Ομίλου KISS A.E. και των Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ.

14) Ο Σταθμός διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνoς με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

15) ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα που αναφέρονται στο αναρτημένο post στο Instagram του 92.9 KISS.

16) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: O διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 11/9/22 έως το πρωί της Παρασκευής 15/9/23.

17) Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει προσωπικά τους νικητές γραπτώς με προσωπικό μήνυμα (DM) στο Instagram και θα τους υποδείξει τον τρόπο παραλαβής των δώρων.

18) Ο Σταθμός διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση του τη διάρκεια της ενέργειας. Το κοινό θα ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο.

19) Ο Σταθμός διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την ενέργεια ή να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί πρόσφορη γνωστοποίηση προς το κοινό.

20) Ο Σταθμός διατηρεί ρητά το δικαίωμα να κρατήσει τα στοιχεία των διαγωνιζόμενων για διάρκεια 3 μηνών. Η συμμετοχή στην ενέργεια συνεπάγεται και πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και διεξαγωγής της ενέργειας.

 

ΓENIKOI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 92.9 KISS

1) Η εταιρεία Kiss A.E Μέσων Ενημέρωσης, με έδρα στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 85 στο Μαρούσι, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό.

2) Η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση τους προς το κοινό τους στον παρόντα δικτυακό τόπο.

3) Στον παρόντα διαγωνισμό απαγορεύεται να λάβουν μέρος οι εργαζόμενοι στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και οι συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού.

4) Σε περίπτωση πολλαπλών συμμετοχών (πολλαπλή συμμετοχή θεωρείται και αυτή με διαφορετικό e-mail εγγραφής, αλλά ίδια λοιπά στοιχεία), ως έγκυρη συμμετοχή λαμβάνεται η πρώτη (1η) κατά χρονική σειρά.

5) Τα δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε με άλλα δώρα.

6) Οι νικητές των δώρων, καθώς και οι επιλαχόντες αυτών θα αναδειχθούν ανάλογα με την ανακοίνωση από τον παρουσιαστή.

7) Τα δώρα θα παραλαμβάνονται από τους δικαιούχους με την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου στον τόπο τον οποίο θα υποδείξει η διοργανώτρια. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση του email συμμετοχής στο διαγωνισμό. Τα έγγραφα τα οποία προσκομίζονται για την παραλαβή των δώρων πρέπει να ανήκουν σε αυτόν που συμμετείχε στο διαγωνισμό και όχι να είναι διαφορετική προσωπικότητα αυτή που προσκομίζει έγγραφα απο αυτήν που κέρδισε.

8) Σε περίπτωση που οι νικητές από τη στιγμή που ενημερωθούν, αρνηθούν το δώρο τους ή αδρανήσουν όσο αφορά στην παραλαβή τους μέχρι και 10 ημέρες τότε ακυρώνεται η δωροθεσία. Πέραν του αναφερθέντος χρονικού ορίου, η υποχρέωση της εταιρίας για την παράδοση του δώρου παύει να ισχύει. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που με οποιοδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής, το δώρο ακυρώνεται και οι εταιρίες απαλλάσσονται από κάθε σχετική ευθύνη.

9) Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παιχνιδιού/διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης ή αντίστοιχης κατά την κρίση του αξίας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά τη δίκαιη κρίση του απέναντι στους διαγωνιζομένους καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή και να ματαιώσει τον διαγωνισμό.

10) Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί, ή και να διακοπεί προσωρινά, ή και να ματαιωθεί οριστικά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου, ή του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, πράγμα για το οποίο η διοργανώτρια εταιρία δεν έχει ευθύνη, εφόσον θα πρόκειται για γεγονός που βρίσκεται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους.

11) Ο Διοργανωτής θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την επίλυση οιουδήποτε θέματος ανακύψει σε σχέση με τον ως άνω διαγωνισμό.

12) Ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ελαττώματα των δώρων ή για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από τη χρήση των δώρων του διαγωνισμού.

13) Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που τα στοιχεία τους είναι ελλιπή, είναι επαναλαμβανόμενα, προσβάλλουν την εικόνα του Διοργανωτή ή/και του Χορηγού, τα ήθη και έθιμα γενικότερα κ.λ.π.

14) Η συμμετοχή στον διαγωνισμό, σημαίνει και την αυτόματη συναίνεση, έγκριση και εκχώρηση τυχόν πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων για σκοπούς του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει και να χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την πραγματοποίηση των επάθλων του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται μόνο για διαφημιστικό σκοπό του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

15) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ατόμων ηλικίας κάτω των 16 ετών. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν ΜΟΝΟ οι μόνιμοι κάτοικοι Αττικής. Συμμετοχές από περιοχές εκτός Αττικής ΔΕΝ γίνονται δεκτές.

16) Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων συμμετοχής και των κανονισμών του παιχνιδιού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και των ΧΟΡΗΓΩΝ. Επίσης, η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας του Διοργανωτή να καθορίζει τα αποτελέσματα και να εξάγει τους νικητές. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται.

17) Κάθε τυχόν διαφορά που ήθελε ανακύψει σε σχέση με τον διαγωνισμό μεταξύ των παικτών που θα συμμετάσχουν αφενός και του Διοργανωτή ή / και Χορηγού αφετέρου και η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον διαγωνισμό ή έχει αυτήν ως αφορμή ή αιτία θα εκδικάζεται κατά το Ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών.

18) Νικητές σε προηγούμενο διαγωνισμό:

  • Συμμετέχοντες μπορούν να κερδίσουν στον ίδιο διαγωνισμό μόνο μια φορά.
  • Εντούτοις, αν ο συμμετέχων έχει κερδίσει ένα δώρο αξίας μέχρι 100€, έχει δικαίωμα να κερδίσει ξανά στον ίδιο διαγωνισμό ύστερα από μια περίοδο 90 ημερών.
  • Αν ο συμμετέχων έχει κερδίσει ένα δώρο αξίας από 101 - 300€, έχει δικαίωμα να κερδίσει ξανά στον ίδιο διαγωνισμό ύστερα από μια περίοδο 180 ημερών.
  • Αν ο συμμετέχων έχει κερδίσει ένα δώρο αξίας από 301€ και πάνω, έχει δικαίωμα να κερδίσει ξανά στον ίδιο διαγωνισμό ύστερα από μια περίοδο 360 ημερών.

 

19) Οι δωροεπιταγές και τα δώρα, των διαγωνισμών που πραγματοποιούνται μέσω της σελίδας του 92.9 Kiss και των επίσημων social media του σταθμού, θα παραδίδονται μόνο στον νικητή ή τη νικήτρια που θα προσκομίζει ταυτότητα με τα στοιχεία (όνομα και επώνυμο) που είναι ταυτόσημα με αυτά που αναγράφονται στο προφίλ του χρήστη στα social media και σε καμία άλλη περίπτωση.

20) Οι νικητές των ταξιδιωτικών δώρων είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον 92.9 Kiss φωτογραφίες απο το ταξίδι τους και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο event για το οποίο έχουν ταξιδέψει.

21) Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, κατά τον ως άνω τρόπο (ονοματεπώνυμο -τηλέφωνο -email), διατηρούνται ασφαλώς και κοινοποιούνται, ανάλογα με τη φύση του εκάστοτε διαγωνισμού, σε συνεργαζόμενες εταιρίες (δωροθέτες) στις οποίες έχει ανατεθεί η διαχείριση του διαγωνισμού και από αυτές στις απευθείας συνεργαζόμενες εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών με σκοπό την αποστολή των δώρων στους νικητές.

 

 

 

PAGE TOP

Get in touch with us

Designed, Developed & Hosted by GLOMAN - Powered by Drupal - achecker